R E K L A M A
 

 

 

 

 

 

Wysokie koszty ogrzewania budynków są rezultatem nadmiernego zużycia energii. W przeszłości nie przywiązywano specjalnej uwagi do ilości zużywanej energii. Wtedy przepisy budowlane nie stawiały wysokich wymagań w tej dziedzinie a energia była tania. W Polsce na ogrzanie budynku zużywamy kilkakrotnie więcej ciepła niż na ogrzanie takich samych budynków w krajach o podobnym klimacie lecz oszczędnie użytkujących energię.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat w Polsce stopniowo zmieniane są przepisy budowlane dotyczące wymaganej izolacyjności termicznej dla nowowznoszonych  budynków, w związku z czym budynki nowsze zużywają na ogrzewanie już mniej ciepła. W porównaniu do innych krajów to zużycie ciepła jest w dalszym ciągu bardzo duże. Zaostrzone przepisy poprawiły sposób budowania ale ta poprawa  dotyczy nowych budynków.

Natomiast wielki problem stwarzają budynki istniejące, wybudowane w ubiegłych latach, które nie są  wystarczająco izolowane i w związku z tym wymagają bardzo dużego zużycia energii na ogrzewanie.

Przez wiele lat ceny energii i ciepła były bardzo niskie, a więc rachunki za ogrzewanie, światło i gaz nie odgrywały roli w domowych budżetach. Obecnie ceny energii i ciepła są wysokie i dalej  rosną, co powoduje, że koszty ogrzewania stały się bardzo dużym obciążeniem budżetów domowych. Trzeba przewidywać, że w najbliższych latach ceny energii będą w dalszym ciągu rosły szybciej niż ceny innych dóbr.

JEDYNYM SPOSOBEM OGRANICZENIA KOSZTÓW OGRZEWANIA PONOSZONYCH DZIŚ I  W PRZYSZŁOŚCI JEST ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ZUŻYWANEJ ENERGII CIEPLNEJ. W ISTNIEJĄCYCH BUDYNKACH ZBUDOWANYCH WG DAWNYCH PRZEPISÓW - KONIECZNE JEST WPROWADZENIE ZMIAN CZYLI ICH TERMOMODERNIZACJA.

Termomodernizacja jest to poprawienie istniejących cech technicznych budynku, a jej  efektem powinno być zmniejszenie zapotrzebowania ciepła. Termomodernizacja obejmuje na ogół równocześnie zmiany budowlane ( głównie dodatkowe izolowanie termiczne czyli ocieplenie)  i zmiany w systemie ogrzewania podnoszące jego sprawność i zmniejszające  niepotrzebne straty.

Zobacz więcej: Ustawa termomodernizacyjna

 

 R E K L A M A


Patronat medialny serwisu i współpraca:
     
 

Patronat merytoryczny:
Współpraca: